ecg-study

—————————————————————————DUTCH VERSION BELOW———————————————————————

THE INCLUSIONS FOR THE ECG STUDY ARE COMPLEET. THANKS FOR YOUR ENTHOUSIASTIC PARTICIPATION!

We are looking for 75 healthy volunteers!

 • Are you over 18?
 • No history of heart problems?
 • Wanting to volunteer in innovative research?
 • Fee of 50 euros.

Please read on and register beneath!

 

Study Goal: A feasibility study to determine whether the electrocardiogram (ECG) can serve for biometric authentication purposes.

Study Timing: April 2016 – November 2016

What do we expect from you?

 • Participation in 6 sessions of about 25 minutes to record the ECG and performing some simple activities such as eating a small snack, 2 min walking, etc …
 • The 6 sessions are spread over a period of 5 weeks (see Planning below).
 • The sessions are organized at Hasselt University and Hospital East-Limburg.
 • The ECG is easily recorded through the fingers of the participant (painless and comfortable) via a small, portable ECG device.
 • The study has no medical purpose, the ECG of the participant is not analyzed for certain pathologies.
 • All data is treated confidentially respecting the privacy of the participant

 Planning & Registration

The 6 sessions need to be planned according to the schedule beneath:

Planning-VASCO-Study-Maandag     Planning-VASCO-Study-Dinsdag1

If you are older than 18 and if you have no history of heart problems, you can already PLAN YOUR FIRST SESSION OF 30 MIN. The first session always takes place on a Monday or a Tuesday (if Monday is a holiday). Please note that you must also be available for the next five sessions, according to the schedule. If you plan your first session on Monday at 9u00, than the other sessions on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are preferably also at 9u00.

Please check out the available dates:

For testing at UHasselt location = Gebouw A – Agoralaan – Diepenbeek

For testing at Ziekenhuis Oost-Limburg location = Blok M9 – Schiepse Bos 6 – Genk. 

 

—————————————————————————— DUTCH VERSION —————————————————————————

DE INCLUSIES VOOR DE ECG STUDIE ZIJN AFGEROND. BEDANKT VOOR UW ENTHOUSIASTE DEELNAME AAN DEZE STUDIE! 

We zijn op zoek naar 75 gezonde vrijwilligers!

 • Bent u ouder dan 18?
 • Geen voorgeschiedenis van hartproblemen?
 • Interesse om deel te nemen aan innovatief wetenschappelijk onderzoek?
 • Vergoeding van 50 euro.

Lees dan zeker onderstaande informatie en registreer u onderaan!

 

Studie Doel: Een haalbaarheidsstudie naar het gebruik van het elektrocardiogram (ECG) voor biometrische authenticatie doeleinden.

Studie Timing: April 2016 – November 2016

 Wat wordt er van u verwacht?

 • Deelname aan 6 sessies van ongeveer 25 minuten voor het registreren van het ECG en het uitvoeren van een aantal eenvoudige activiteiten (eten van een kleine snack, 2 min wandelen, …).
 • De 6 sessies zijn verspreid over een periode van 5 weken (zie Planning onderaan).
 • De sessies worden georganiseerd aan de Universiteit Hasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg.
 • Het ECG wordt eenvoudig via de vingers van de deelnemer geregistreerd (pijnloos en comfortabel) via een klein en draagbaar ECG toestel.
 • De studie heeft geen medische doel, het ECG van de deelnemer wordt niet geanalyseerd voor het vaststellen van een bepaalde pathologie.
 • Alle data worden vertrouwelijk behandeld met respect voor de privacy van de deelnemer

Planning & Registratie

De 6 sessies dienen ingepland te worden volgens onderstaand schema:

Planning-VASCO-Study-Maandag  Planning-VASCO-Study-Dinsdag1

Wanneer u ouder bent dan 18 en geen voorgeschiedenis heeft van hartproblemen, PLAN DAN REEDS UW EERSTE SESSIES VAN 30 MINUTEN IN. De eerste sessie vindt steeds plaats op een maandag of een dinsdag (als maandag een vrije dag is). Houdt er rekening mee dat u ook beschikbaar dient te zijn voor de volgende 5 sessies zoals aangegeven in het schema. Wanneer u de eerste sessie inplant op maandag om 9u00, dan houdt u best ook dinsdag, woensdag, donderdag en de twee vrijdagen vrij om 9u00.

Check de beschikbare data:

Voor studie visites aan de UHasselt = Gebouw A – Agoralaan – Diepenbeek

Voor studie visites in het Ziekenhuis Oost-Limburg location = Blok M9 – Schiepse Bos 6 – Genk.